Obecní dům, Smetanova síň, foto: Wikipedia

Nová verze hymny útočí na emoce

Slyšeli jste už novou verzi státní hymny? Její nové zpracování, které si u Miloše Boka objednal Český olympijský výbor, odstartovalo bouřlivé diskuse a mnoho reakcí. Není jasné, zda je nová verze projevem nekompromisního (nepochopeného) génia, náročnou inovací, nebo něčím úplně jiným.

Původní záměr rozšířit českou hymnu o druhou sloku byl doplněn mnoha melodickými, harmonickými a instrumentačními zásahy, které podle Miloše Boka činí tuto verzi monumentální a majestátnou, a pokládají otázku, která nás má přimět k rozvzpomenutí si na to ‚Kdo jsme‘.

Hymna byla ke slyšení ve středu na YouTube, odkud byla v průběhu odpoledne smazána, a později opět nahrána. Lze se jen dohadovat, jestli za takovou rošádu může vysoký počet ‚dislikes‘...

Tagy: