Tvorba beatů ze zničeného piana

Lidská kreativita je téměř nekonečná, což platí snad pro všechny oblasti lidské činnosti, muzikantskou obec nevyjímaje. Zářným příkladem originálního přístupu k věci je i kanadský hudebník a producent Andrew Huang, který postavil rytmickou složku skladby na vzorcích sestříhaných ze zvukových fragmentů bortícího se piana, nahraných při fatálním dopadu tohoto nástroje z výšky 6 metrů-

Huang nejprve vybral vhodné pasáže pro tvorbu zvuku velkého bubnu a snare, které následně prohnal filtry a multiband kompresorem, poté přidal vzorek zastávající funkci hi-hat a z těchto částí vytvořil rytmický pattern. Na tento základ nahrál s pomocí kláves harmonickou složku a tu doplnil vokální linkou složenou z upravených příspěvků, které mu poslali příznivci na Twitter. Geneze rytmického partu a část výsledného (a vůbec ne špatného) produktu je zachycena na přiloženém videu.

Tagy: